.

Σπουδές στην Ιταλία

Η συμβουλευτική ενημέρωση επιλογής πανεπιστημίων παρέχεται από εξειδικευμένο tutor, ο οποίος ενημερώνει τους σπουδαστές για τις εκάστοτε εξελίξεις στις εξετάσεις των ιταλικών πανεπιστημίων, για την επιλογή πόλης φοίτησης, για τις μεταπτυχιακές σπουδές, καθώς και για διάφορα προγράμματα ERASMUS που ενδιαφέρουν τους φοιτητές.

Οι  απαιτήσεις της προετοιμασίας των υποψηφίων είναι διαφορετικές από Σχολή σε Σχολή. οι υποψήφιοι πρέπει να ακολουθήσουν μια  εξειδικευμένη προετοιμασία τόσο στη γλώσσα, όσο και στην επιστημονική ορολογία, με κατάλληλα προγράμματα που θα τους βοηθήσουν:

  • να αντιμετωπίσουν με επιτυχία τις πιθανές εξετάσεις
  • να μπορέσουν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα του πρώτου έτους
  • να ενταχθούν στην ιταλική πραγματικότητα

Η επιλογή της Ιταλίας αποτελεί  την καλύτερη λύση για σπουδές στο εξωτερικό. Το κόστος ζωής, σε κάποιες περιπτώσεις, είναι χαμηλότερο από εκείνο της Ελλάδας και η αναγνώριση των τίτλων σπουδών άμεση.

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Πανεπιστήμια, Ακαδημίες Καλών Τεχνών)

Στην Ιταλία η Τριτοβάθμια Εκπαίδευση παρέχεται από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, που είναι κρατικά. Υπάρχουν και λίγα μη κρατικά Πανεπιστήμια που αναγνωρίζονται επίσης από το κράτος.

Οι Πανεπιστημιακές σχολές  χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες:

Α) ΣΧΟΛΕΣ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

Είναι οι Σχολές, που δεν έχουν τη δυνατότητα να απορροφήσουν όλους τους υποψηφίους. Πρόκειται για τις Σχολές Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής, Παραϊατρικά επαγγέλματα, την Αρχιτεκτονική και τις Παιδαγωγικές Σχολές. Το ίδιο ισχύει και για τις Γυμναστικές Ακαδημίες και τις Ακαδημίες Καλών Τεχνών. Κάθε χρόνο το Υπουργείο Παν/μίων και Τεχνολογικής Έρευνας (M.U.R.S.T.) σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια ορίζει τον αριθμό εισακτέων καθώς και την εξεταστέα ύλη. Οι εξετάσεις είναι γραπτές, με το σύστημα των πολλαπλών επιλογών.

Πιο συγκεκριμένα προβλέπεται ένα test με 60 ερωτήματα, που το καθένα έχει πέντε πιθανές απαντήσεις σε Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Βιολογία και γενικές γνώσεις για την Ιατρική, Οδοντιατρική, Κτηνιατρική και τα Παραϊατρικά επαγγέλματα. Όσον αφορά τη Σχολή της Αρχιτεκτονικής το test αποτελείται από 60 ερωτήματα που αφορούν Σχέδιο, Ιστορία της Τέχνης, Μαθηματικά, Φυσική, Λογική και γενικές γνώσεις κουλτούρας.

Β) ΣΧΟΛΕΣ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

Σε αυτές τις Σχολές, δεν υπάρχει συγκεκριμένος αριθμός εισακτέων. Αυτό σημαίνει ότι όλοι οι απόφοιτοι Λυκείου που προέρχονται από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν το δικαίωμα να εγγραφούν στη Σχολή της αρεσκείας τους.

Σε ορισμένα Πανεπιστήμια, λοιπόν, γίνεται απλή εγγραφή. Παρ’όλα αυτά, πολλά ΑΕΙ διενεργούν γραπτές εξετάσεις ορολογίας και κουλτούρας που διοργανώνονται συνήθως μέσα στο πρώτο εικοσαήμερο του Σεπτεμβρίου για να διαπιστωθεί κατά πόσο οι υποψήφιοι είναι σε θέση να παρακολουθήσουν τα μαθήματα τη Σχολής. Στη συνέχεια, η επιτροπή που διεξάγει τις εξετάσεις κρίνει αν ο υποψήφιος που απέτυχε στο test θα πρέπει να παρακολουθήσει ένα τμήμα προετοιμασίας παράλληλα με τα πανεπιστημιακά μαθήματα.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Τα ιταλικά πανεπιστήμια προσφέρουν επίσης ένα μεγάλο αριθμό master, απόλυτα αναγνωρισμένων στην Ελλάδα. Η πρόσβαση είναι ελεύθερη μόνο σε μερικές περιπτώσεις, ενώ τις περισσότερες φορές υπάρχει περιορισμένος αριθμός θέσεων, για τις οποίες δημιουργείται επετηρίδα σύμφωνα με τους τίτλους σπουδών (βαθμός πτυχίου, δεύτερο πτυχίο, άλλα διπλώματα κλπ.) ή σε κάποιες περιπτώσεις απαιτούνται εισαγωγικές εξετάσεις.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΤΥΧΙΩΝ

Με το τέλος των σπουδών η αναγνώριση γίνεται αυτόματα, με εξαίρεση ορισμένες σχολές όπως η Φιλοσοφική και η Νομική. Τα πτυχία αυτών των σχολών αναγνωρίζονται μεν ως ισότιμα, αλλά όχι αντίστοιχα και γι’ αυτό οι πτυχιούχοι πρέπει να υποβληθούν σε συμπληρωματικές εξετάσεις μέσω του αντίστοιχου κρατικού φορέα αναγνώρισης πτυχίων του εξωτερικού (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ

Βασική προϋπόθεση για την εισαγωγή Ελλήνων στις σχολές των ιταλικών πανεπιστημίων είναι το απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος τίτλος, επικυρωμένος με τη σφραγίδα της Χάγης από τη Νομαρχία και μεταφρασμένος από το Υπουργείο Εξωτερικών.

Ο τίτλος σπουδών, αφού επικυρωθεί από το ιταλικό προξενείο στην Ελλάδα, υποβάλλεται από τον υποψήφιο στη γραμματεία της σχολής στην οποία επιθυμεί να σπουδάσει.

Οι ημερομηνίες εγγραφών καθορίζονται από τα συμβούλια των σχολών που συγκαλούνται κάθε χρόνο στο τέλος Ιουνίου. Στην καθορισμένη ημερομηνία (συνήθως εντός του Αυγούστου) οι υποψήφιοι προσέρχονται στις γραμματείες των σχολών για να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους ή να υποβάλουν την αίτηση συμμετοχής τους στις εξετάσεις, όπου αυτές προβλέπονται.

Οι φοιτητές κατά την εγγραφή τους καταβάλουν δίδακτρα, τα οποία κατά μέσο όρο κυμαίνονται από 800 έως 1000 ευρώ το χρόνο.

Τα μαθήματα, ανάλογα με τη σχολή και το πανεπιστήμιο, ξεκινούν μέσα στο πρώτο εικοσαήμερο του Οκτωβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους.

italia-italika-giannikaki