.

ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ - ΑΡΧΑΡΙΩΝ

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα περιλαμβάνει κανονικά τμήματα τα οποία στοχεύουν στην προετοιμασία για την απόκτηση των διπλωμάτων γλωσσομάθειας.

Έναρξη εντατικών τμημάτων καθ' όλη την διάρκεια του έτους καθώς και θερινών υπερεντατικών για την κάλυψη ολόκληρης σχολικής χρονιάς.

ΠΑΙΔΙΚΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Τώρα είναι μια καλή ευκαιρία για τα παιδιά σας να αποκτήσουν ένα ακόμα εφόδιο μαθαίνοντας ιταλικά εύκολα και ευχάριστα, με λίγες μόνο ώρες παρακολούθησης την εβδομάδα.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

pistopoiitika-glossomathias-italikis-glossas-giannikaki-italian-language-certifications-giannikaki-italika-italy

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΚΕΠΑ: Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες (ακολουθεί αναλυτική περιγραφή όλων των επιπέδων)

Επίπεδο Α1: Στοιχειώδης γνώση

Ο χρήστης αυτού του επιπέδου μπορεί να κατανοήσει και να χρησιμοποιήσει καθημερινές εκφράσεις που του είναι οικείες και πολύ βασικές φράσεις που έχουν στόχο την ικανοποίηση συγκεκριμένων αναγκών. Μπορεί να συστηθεί και να συστήσει άλλους και μπορεί να ρωτήσει και να απαντήσει ερωτήσεις που αφορούν προσωπικά στοιχεία, όπως το πού μένει, τα άτομα που γνωρίζει και τα πράγματα που κατέχει. Μπορεί να συνδιαλλαγεί με απλό τρόπο.

Επίπεδο Α2: Βασική γνώση

Ο χρήστης αυτού του επιπέδου μπορεί να κατανοήσει προτάσεις και εκφράσεις που χρησιμοποιούνται συχνά και που σχετίζονται με περιοχές που είναι άμεσα συναφείς (π.χ. πολύ βασικές ατομικές και οικογενειακές πληροφορίες, αγορές, τοπική γεωγραφία, εργασία). Μπορεί να επικοινωνήσει σε απλά και συνηθισμένα καθήκοντα που απαιτούν απλή και απευθείας ανταλλαγή πληροφοριών για θέματα που του είναι οικεία και για θέματα ρουτίνας. Μπορεί να περιγράψει με απλά λόγια πτυχές του ιστορικού του, του άμεσου περιβάλλοντός του καθώς και θέματα άμεσης ανάγκης.

Επίπεδο Β1: Ικανοποιητική γνώση

Ο χρήστης αυτού του επιπέδου μπορεί να κατανοήσει τα κύρια σημεία που του παρουσιάζονται με σαφήνεια και χωρίς αποκλίσεις από τον κοινό γλωσσικό τύπο και που αφορούν θέματα που συναντώνται τακτικά στη δουλειά, στο σχολείο, στον ελεύθερο χρόνο, κτλ. Μπορεί να χειριστεί καταστάσεις που είναι πιθανό να προκύψουν στη διάρκεια ενός ταξιδιού σε μια περιοχή όπου ομιλείται η γλώσσα. Μπορεί να παραγάγει απλό κείμενο σχετικό με θέματα που γνωρίζει ή που τον αφορούν προσωπικά. Μπορεί να περιγράψει εμπειρίες και γεγονότα, όνειρα, ελπίδες και φιλοδοξίες και να δώσει συνοπτικά λόγους και εξηγήσεις για τις γνώμες και τα σχέδιά του.

Επίπεδο Β2: Καλή γνώση

Ο χρήστης αυτού του επιπέδου μπορεί να κατανοήσει τις κύριες ιδέες ενός σύνθετου κειμένου, τόσο για συγκεκριμένα, όσο και για αφηρημένα θέματα, συμπεριλαμβανομένων συζητήσεων πάνω σε τεχνικά ζητήματα της ειδικότητάς του. Μπορεί να συνδιαλλαγεί με κάποια άνεση και αυθορμητισμό που καθιστούν δυνατή τη συνήθη επικοινωνία με φυσικούς ομιλητές της γλώσσας χωρίς επιβάρυνση για κανένα από τα δύο μέρη. Μπορεί να παραγάγει σαφές, λεπτομερές κείμενο για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και να εξηγήσει μια άποψη πάνω σε ένα κεντρικό ζήτημα, δίνοντας τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των διαφόρων επιλογών.

Επίπεδο Γ1: Πολύ καλή γνώση

Ο χρήστης αυτού του επιπέδου μπορεί να κατανοήσει ένα ευρύ φάσμα απαιτητικών, μακροσκελών κειμένων και να αναγνωρίσει σημασίες που υπονοούνται. Μπορεί να εκφραστεί άνετα και αυθόρμητα χωρίς να φαίνεται συχνά πως αναζητά εκφράσεις. Μπορεί να χρησιμοποιεί τη γλώσσα ευέλικτα και αποτελεσματικά για κοινωνικούς, ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς σκοπούς. Μπορεί να παραγάγει σαφή, καλά διαρθρωμένα, λεπτομερή κείμενα για σύνθετα θέματα, επιδεικνύοντας ελεγχόμενη χρήση οργανωτικών σχημάτων, συνδετικών στοιχείων και μηχανισμών συνοχής.

Γ2: Άριστη γνώση

Ο χρήστης αυτού του επιπέδου μπορεί να κατανοήσει με ευκολία σχεδόν όλα όσα ακούει ή διαβάζει. Μπορεί να κάνει περιλήψεις με βάση πληροφορίες που προέρχονται από διαφορετικές προφορικές ή γραπτές πηγές, ανασυνθέτοντας επιχειρήματα και περιγραφές σε μια συνεκτική παρουσίαση. Μπορεί να εκφραστεί αυθόρμητα, με μεγάλη άνεση και ακρίβεια, διαχωρίζοντας λεπτές σημασιολογικές αποχρώσεις ακόμα και σε ιδιαίτερα σύνθετες περιστάσεις

* Τα τεστ για τα συγκεκριμένα επίπεδα είναι διαβαθμισμένα. Αυτό σημαίνει ότι, για παράδειγμα,  αν ένας υποψήφιος δώσει εξετάσεις ΚΠΓ επίπεδο Β, ανάλογα με το τελικό σκορ που θα επιτύχει στις εξετάσεις μπορεί να αποκτήσει την πιστοποίηση για το επίπεδο Β1 ή Β2.

Οι πιστοποιήσεις γλωσσομάθειας, ιδιαίτερα στα υψηλότερα επίπεδα, πέρα από ένα ισχυρό όπλο σε οποιοδήποτε βιογραφικό, θα σου δώσουν μόρια για τους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, καθώς και για την Σχολή Ξεναγών.

colosseum-rome-giannikaki-italian

ΕΙΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ BUSINESS

Λειτουργούν προγράμματα στα οποία διδάσκονται οι επιχειρησιακοί όροι, αναγκαίοι για τις επαγγελματικές ανάγκες που δημιουργούν οι εμπορικές σχέσεις μεταξύ των δυο κρατών.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

Ακολουθούμε συγκεκριμένο πρόγραμμα προετοιμασίας για τους υποψήφιους που επιθυμούν να εισαχθουν στη Ιταλική φιλολογία. Πρόγραμμα που οδηγεί των υποψήφιο στην τέλεια γνώση της γραμματικής και συντακτικής δομής της γλώσσας.

Τμήματα προετοιμασίας για την  εισαγωγή στην ιταλική φιλολογία. http://www.ill.uoa.gr/proptyxiakes-spoydes/programmata-spoydon.html

Επιπλέον στο κέντρο μας παρέχονται ενισχυτικά μαθήματα για σπουδαστές της Ιταλικής Φιλολογίας.